Politică de confidențialitate

VINTELLO SRL, având sediul în București, Drumul Pădurea Pustnicu nr. 141G, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/3396/2021 având CUI RO 43801886 (”Vintello” sau noi), în calitate de operator de date cu caracter personal, vă informăm prin următoarele cu privire la modul în care prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal în contextul derulării activității website-ului și aplicației de mobil Vintello (împreună fiind denumite în continuare „platforma” sau „platforma Vintello”), deținute și gestionate de noi, precum și cu privire la drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată.

Asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal este un angajament important și fundamental pentru noi, prin urmare prelucrarea datelor dumneavoastră este realizată în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “Regulamentul GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

1. ROLUL PREZENTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE

Acest document are prin urmare rolul de a vă informa cu privire la colectarea datelor personale prin website-ul („website”) și aplicația de mobil Vintello („aplicația” sau „aplicația de mobil”), despre modul în care utilizăm, transferăm și protejăm aceste date, care sunt drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și despre modul în care vă puteți exercita aceste drepturi.

Înțelegeți, astfel, că navigarea pe website-ul www.vintello.ro și aplicația de mobil Vintello și respectiv interacțiunea cu serviciile puse la dispoziție de Vintello, respectiv dar nu limitat la, serviciul de listare și facilitare a vânzării online a articolelor de modă prin intermediul platformei Vintello, căutarea și posibilitatea de achiziționare online a articolelor de modă prin intermediul platformei Vintello, în scop necomercial, punerea la dispoziție a transportului articolelor vândute prin platformă prin serviciile integrate de curierat, abonarea la newsletter-ul nostru, presupune utilizarea anumitor date cu caracter personal, iar refuzul de a ne oferi aceste date poate rezulta în imposibilitatea de a livra către dumneavoastră aceste servicii.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza, revizui și modifica periodic prezenta Politică de Confidențialitate. În cazul în care vor apărea modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea actualizată și revizuită a Politicii de Confidențialitate. Vă rugăm, să verificați periodic conținutul acestui document pentru a fi cât mai bine informați.

2. CUI NE ADRESĂM PRIN PREZENTA POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Serviciile oferite de către Vintello sunt destinate persoanelor fizice („utilizatori”) care vând („vânzători”) și/sau caută și/sau cumpără („cumpărători”), în scop necomercial, articole de modă de calitate premium, utilizate sau noi cu etichetă la mâna a doua (cunoscute și sub denumirea de „second-hand”) („articole”). Atât vânzătorii, cât și cumpărătorii își creează un cont, ceea ce implică furnizarea numelui de utilizator și a adresei de e-mail, precum și setarea unei parole. În interiorul contului, aceștia vor avea de completat câmpuri cu numele și prenumele, adresa de corespondență, numărul de telefon, dar este posibil să furnizeze și alte date cu caracter personal și prin intermediul unei adrese de e-mail, direct către noi.

Așadar, prezenta Politică este adresată persoanelor fizice cărora le sunt prelucrate datele cu caracter personal în calitățile indicate mai sus.

3. INFORMAȚIILE DE CONTACT ALE ENTITĂȚII CARE REALIZEAZĂ ACTIVITĂȚILE DE PRELUCRARE

În măsura în care aveți solicitări sau întrebări legate de activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale în cadrul Vintello, vă rugăm să ne contactați utilizând informațiile de contact de mai jos.

În cazul în care trimiteți o solicitare de acces la activitățile de procesare a datelor dumneavoastră personale în atenția noastră, vă rugăm să aveți în vedere că, din cauza procesării continue a datelor dumneavoastră personale și luând în considerare rutina stabilită în sistemele noastre pentru ștergerea informațiilor prelucrate în condițiile Politicii de retenție (stocare) a datelor, ne angajăm să vă menținem datele actualizate și exacte în orice moment.

Această procesare de rutină poate implica modificarea sau ștergerea informațiilor personale pe care le procesăm, după ce ați trimis o solicitare către noi. În această situație Vintello va furniza informațiile deținute în momentul în care vă trimitem răspunsul, chiar dacă acestea diferă de informațiile care erau stocate la data trimiterii solicitării. Rețineți că ștergerea datelor dumneavoastră personale este o procedură pe care Vintello ar fi efectuat-o chiar dacă nu ați fi trimis solicitarea.

4. COLECTAREA, STOCAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Stocăm și prelucrăm datele personale furnizate de dumneavoastră în executarea contractului încheiat cu dumneavoastră pentru facilitarea vânzării și/sau cumpărării online de către dumneavoastră de articole prin intermediul platformei ori în urma consimțământului acordat de dumneavoastră, cum ar fi prin crearea contului direct pe platformă, contactarea noastră prin mijloacele de comunicare puse la dispoziție, completarea unui formular de contact ori abonarea la newsletter-ul nostru.

Dacă vom colecta orice alte date personale prin alte mijloace cum ar fi utilizarea fișierelor cookie, veți fi informat în prezenta Politică sau platformă în momentul accesării acestora despre scopul intenționat al utilizării acestor date și, dacă este necesar, vă vom solicita consimțământul pentru stocarea și procesarea datelor personale.

Datele dumneavoastră vor fi dezvăluite sau transmise către alți furnizori doar dacă este necesar acest lucru din punct de vedere legal, pentru executarea contractului încheiat cu dumneavoastră, pentru prestarea serviciilor noastre și/sau prin obținerea acordului dumneavoastră prealabil. În capitolul „8. Către cine transmitem datele dumneavoastră personale și rezultatele activității noastre de prelucrare” puteți citi mai multe despre furnizorii către care transmitem datele dumneavoastră.

5. CE CATEGORII DE DATE PRELUCRĂM ȘI CU CE SCOP

În funcție de calitatea dumneavoastră sub care intrați în contact cu serviciile Vintello, vom putea prelucra următoarele date:

 1. În calitate de vânzător și/sau cumpărător, pentru accesul la aplicația de mobil Vintello și la funcționalitățile website-ului, vă veți crea un cont pentru care vom utiliza următoarele date:

  1. nume de utilizator
  2. adresa de e-mail

  După confirmarea înregistrării contului, vi se va aloca în mod automat un număr de utilizator. Puteți, de asemenea, să vă creați cont și prin intermediul conectării automate la contul dumneavoastră Google. Prin utilizarea acestei metode, veți accepta transferul către noi de către Google a următoarelor informații:

  1. adresa de e-mail Google
  2. nume și prenume
  3. fotografia din profilul Google, dacă este cazul

  TEMEI LEGAL: executarea contractului încheiat cu Vintello pentru facilitarea vânzării și/sau cumpărării online de către dumneavoastră de articole prin intermediul platformei (art. 6 (1) b GDPR).

 2. În calitate de vânzător, în scopul utilizării serviciului de listare și facilitare a vânzării online a articolelor prin intermediul platformei Vintello, trebuie să vă completați în cont următoarele date, iar aceste date se vor salva și le vom putea utiliza pe parcursul tranzacțiilor efectuate prin platformă:

  1. nume și prenume
  2. email
  3. telefon
  4. adresă de corespondență/livrare în caz de retururi
  5. cont bancar și datele bancare corespunzătoare acestuia
  6. nume de utilizator
  7. fotografie de profil (opțional)
  8. scurtă prezentare (opțional)

  TEMEI LEGAL: executarea contractului încheiat cu Vintello pentru facilitarea vânzării online de articole prin intermediul platformei (art. 6 (1) b GDPR).

 3. În calitate de vânzător, în scopul vânzării de articole prin intermediul platformei, vom prelucra următoarele date:

  1. descrierea articolului
  2. fotografia articolului. Deși insistăm ca respectivele fotografii să conțină strict articolul, este posibil ca dumneavoastră să încărcați fotografii din care să reiasă elemente ale corpului, ce pot conduce la identificarea dumneavoastră, precum, dar nu limitat la, fața dumneavoastră.
  3. prețul articolului
  4. istoricul articolelor puse la vânzare, vândute și/sau refuzate/restituite
  5. motivele refuzurilor articolelor dumneavoastră indicate de către cumpărători
  6. venitul generat de dumneavoastră prin utilizarea platformei
  7. contul bancar în care vă vom vira sumele de bani și datele bancare aferente
  8. adresa de unde este transmis articolul și unde vi se va face returul, dacă va fi cazul

  TEMEI LEGAL: executarea contractului încheiat cu Vintello pentru facilitarea vânzării online de articole prin intermediul platformei (art. 6 (1) b GDPR); interesul legitim al Vintello de a avea informații despre comportamentul dumneavoastră pe platformă pentru a facilita o experiență sigură și plăcută ce conduce spre creșterea încrederii utilizatorilor în calitatea produselor tranzacționate pe platformă și a serviciilor noastre, care va conduce spre creșterea de tranzacții încheiate (art 6 (1) f GDPR); consimțământul în ceea ce privește fotografiile ce prezintă părți ale corpului pe care dumneavoastră le încărcați pentru descrierea articolelor pe care le vindeți, pe care îl puteți retrage oricând prin ștergerea fotografiilor respective de pe platformă (art 6 (1) a GDPR).

 4. În calitate de cumpărător, în scopul achiziționării de articolelor online prin intermediul platformei Vintello, trebuie să vă completați în cont următoarele date, iar aceste date se vor salva și le vom putea utiliza pe parcursul tranzacțiilor efectuate prin platformă:

  1. nume și prenume
  2. adresă de e-mail
  3. număr de telefon
  4. adresă de corespondență/livrare
  5. nume de utilizator
  6. cont bancar și datele bancare corespunzătoare, doar în măsura în care efectuați plata ramburs și solicitați restituirea prețului achitat

  TEMEI LEGAL: executarea contractului încheiat cu Vintello pentru facilitarea cumpărării online de articole prin intermediul platformei (art. 6 (1) b GDPR).

 5. În ceea ce privește utilizarea platformei de către dumneavoastră, în calitate de cumpărători, vom procesa următoarele date: a. conținutul recenziilor. În calitate de cumpărător, veți putea lăsa recenzii articolelor achiziționate și/sau vânzătorilor de la care ați achiziționat articolele respective. Aceste recenzii vor fi vizibile public, pentru orice vizitator și utilizator al website-ului și orice utilizator al aplicației de mobil, de aceea insistăm să nu indicați date personale prin intermediul acestora.

  1. data la care ați lăsat recenzia
  2. numele de utilizator al dumneavoastră
  3. articolele salvate ca și preferate/favorite
  4. articolele achiziționate și/sau refuzate/restituite
  5. motivul descris cu privire la refuzul și/sau restituirea articolelor/coletelor

  TEMEI LEGAL: executarea contractului încheiat cu Vintello pentru facilitarea cumpărării online de articole prin intermediul platformei (art. 6 (1) b GDPR); interesul legitim al Vintello de a avea informații despre comportamentul dumneavoastră pe platformă pentru a facilita o experiență sigură și plăcută ce conduce spre creșterea încrederii utilizatorilor în calitatea articolelor tranzacționate pe platformă și a serviciilor noastre, care va conduce spre creșterea de tranzacții încheiate (art 6 (1) f GDPR).

 6. În scopul livrării articolelor de pe platformă, fie de către vânzători, fie de către cumpărători în caz de retur, vom avea acces la următoarele date:

  1. numele și prenumele
  2. numărul de telefon
  3. adresa de livrare
  4. opțiunea de plată a livrării
  5. numărul de urmărire al coletului (tracking number)
  6. confirmarea primirii coletului
  7. data și ora confirmării primirii coletului
  8. localizarea coletului dumneavoastră
  9. alte informații/date/documente solicitate de către furnizorii de servicii de livrare, în funcție de situație

  TEMEI LEGAL: executarea contractului încheiat cu Vintello pentru facilitarea vânzării și cumpărării online de articole prin intermediul platformei (art. 6 (1) b GDPR).

 7. Dacă doriți să ne contactați sau să fiți contactat de către un reprezentant al nostru, vă vom ruga sa ne furnizați:

  1. numele și prenumele
  2. adresa de e-mail
  3. telefon, doar în măsura în care sunt necesare pentru acest scop
  4. (exemplu: preferați contactarea prin telefon și nu prin e-mail)
  5. De asemenea, în urma conversațiilor purtate cu echipa Vintello, indiferent de modalitatea acestora, este posibil să avem nevoie de informații suplimentare, în funcție de specificul solicitării dumneavoastră, fiind colectate și stocate conținutul acestor mesaje.

  De asemenea, aceste mesaje pot fi înaintate către departamentul responsabil pentru rezolvarea solicitărilor transmise în atenția Vintello sau către un consultant extern. Dacă utilizăm aceste informații în relație cu alți parteneri, nu vom transmite informațiile restricționate către partenerul nostru sau o vom face fără a transmite datele dumneavoastră cu caracter personal.

  TEMEI LEGAL: executarea contractului încheiat cu Vintello pentru facilitarea vânzării și/sau cumpărării online de către dumneavoastră de articole prin intermediul platformei (art. 6 (1) b GDPR); interesul legitim al Vintello de a răspunde și a soluționa reclamațiile și/sau întrebările transmise de către dumneavoastră în cel mai rapid și eficient mod, pentru a vă putea conferi o experiență cât mai plăcută, a soluționa problemele izvorâte de pe platformă și a vă menține drept vânzători/cumpărători pe platforma noastră (art 6 (1) f GDPR).

 8. Abonarea la newsletter-ul nostru se va putea face la momentul creării de către dumneavoastră a contului de utilizator, prin simpla vizitare pe website prin câmpul pus la dispoziție în acest sens sau în interiorul aplicației de mobil. Pentru abonarea la newsletter vom utiliza:

  1. numele și prenumele
  2. adresa de e-mail

  Vă veți putea abona la newsletter pentru a primi informații despre noile articole de modă publicate de către vânzători, conținut scris/audio/video de pe blog cu subiecte variate, și orice alte detalii și noutăți care să vă mențină informați despre platformă și noutățile din lumea modei și a sustenabilității. În același timp, vom putea utiliza aceste date pentru a vă ține la curent cu privire la alte oferte și a vă trimite informații în scop de marketing.

  TEMEI LEGAL: consimțământul dumneavoastră (art 6 (1) a GDPR), pe care vi-l puteți retrageți oricând prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi; sau prin contactarea noastră prin datele de contact descrise pe website.

 9. Date obținute în mod automat prin rapoartele de trafic al serverului, precum adrese IP, date provenite din activitatea online, ora și locația accesării website-ului și aplicației de mobil Vintello, paginile vizitate, locația geografică a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare și alte informații despre vizitarea website-ului.

  Folosim aceste date exclusiv pentru îmbunătățirea platformei și serviciilor noastre, dar și pentru asigurarea securității acesteia. În nicio circumstanță, nu vom utiliza aceste datele pentru identificarea persoanelor din spatele unor adrese IP.

  TEMEI LEGAL: interesul legitim al Vintello de a asigura securitatea platformei Vintello, utilizarea de către dumneavoastră a platformei la un nivel înalt de securitate, cât și pentru a vă personaliza și/ sau îmbunătăți serviciile oferite și experiența online (art 6 (1) f GDPR).

 10. Informațiile obținute în urma utilizării de Cookie-uri și alte tehnologii similare. Deși acestea nu furnizează date cu caracter personal, pot folosi în anumite cazuri identificatori unici care sa urmărească un utilizator de la un website la altul.

  TEMEI LEGAL: interesul legitim al Vintello de a personaliza, promova și/ sau îmbunătăți serviciile oferite și experiența online (art 6 (1) f GDPR) și consimțământul (art 6 (1) a GDPR), pe care vi-l puteți retrageți oricând.

 11. În scopul detectării unor posibile fraude, precum și pentru limitarea accesului la anumite secțiuni ale website-ului și/sau ale aplicației de mobil, după caz ca urmare a comportamentului înregistrat la nivelul website-ului și a aplicației de mobil, prelucrăm toate datele indicate și obținute prin metodele arătate mai sus.

  TEMEI LEGAL: interesul legitim al Vintello de a securiza website-ul și aplicația de mobil, de a oferi o experiență sigură, precum și a detecta diverse nereguli care ar putea conduce la utilizarea website-ului și a aplicației de mobil în mod fraudulos (art 6 (1) f GDPR )

 12. În urma descărcării și folosirii aplicației Vintello, vom putea obține și procesa următoarele date:

  1. locația dispozitivului dumneavoastră, prin activarea opțiunii de identificare a locației pentru adresa de corespondență/livrare.

  TEMEI LEGAL: consimțământul dumneavoastră (art 6 (1) a GDPR), pe care vi-l oferiți prin permisiunile dispozitivului dumneavoastră mobil, și pe care vi-l puteți retrage oricând, tot prin intermediul dispozitivului mobil, din setările acestuia.

 13. În scopul facturării și/sau plății către dumneavoastră a prețului, ulterior menținerii comisionului nostru, dar și în cazul în care vă vom restitui prețul achitat, vom procesa următoarele date:

  1. nume și prenume
  2. adresa
  3. IBAN-ul contului dumneavoastră
  4. banca emitentă a contului
  5. referința de plată

  TEMEI LEGAL: respectarea unei obligații legale, respectiv obligația de facturare și utilizare a informațiilor pe care factura trebuie să le conțină, precum și comunicarea cu autoritățile fiscale (art. 6 lit. (c) a GDPR); executarea contractului încheiat cu Vintello pentru facilitarea vânzării și/sau cumpărării online de către dumneavoastră de articole prin intermediul platformei (art. 6 (1) b GDPR).

 14. În ceea ce privește procesul de plată online, nu procesăm nicio informație bancară, procesatorul de plăți fiind cel care gestionează întregul proces de plată online de pe platforma Vintello. Pentru mai multe informații, vă rugăm să verificați Politica de confidențialitate a acestora aici: https://netopia-payments.com/politica-de-confidentialitate/.

  Pentru plățile prin ramburs, întregul proces de plată va fi gestionat de către furnizorii de servicii de livrare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să verificați Politica de confidențialitate a acestora aici:

Uneori, în procesele noastre utilizăm decizii individuale automatizate, inclusiv ca urmare a creării unor profiluri, care în anumite circumstanțe pot produce efecte juridice. În acest caz, deciziile automatizate se vor baza întotdeauna pe unul din temeiurile legale: îndeplinirea unei obligații legale, necesitatea încheierii și executării contractului sau consimțământul explicit al persoanei vizate. (Art. 22 GDPR)

6. CÂT PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Datele colectate se vor păstra doar o perioadă determinată de timp, în funcție de necesitățile și scopul prelucrării.

Ca regulă generală, vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal cât timp aveți un cont pe platformă. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun. La cerere, puteți obține informații suplimentare privind termenele de păstrare aplicabile datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Pentru mai multe detalii despre modalitatea de stocare a datelor, precum și solicitările de modificare ori ștergere a acestora, vă rugăm să consultați Politica de retenție (stocare) a datelor cu caracter personal.

7. DE UNDE AVEM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

 • ÎN MOD DIRECT DE LA DUMNEAVOASTRĂ:

  • Prelucrăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în mod direct sau pe care le generăm ori deducem ca urmare a comunicării cu dumneavoastră. Acestea reprezintă situațiile în care fie vă creați și completați contul de vânzător/cumpărător pe platformă, fie când ne furnizați diverse date prin contactarea noastră sau în urma utilizării serviciului de relații cu clienții, ori prin folosirea platformei sau când vă abonați la newsletter-ul nostru.

 • DE LA FURNIZORUL PRIN INTERMEDIUL CĂRUIA VĂ CREAȚI/AUTENTIFICAȚI CONTUL VINTELLO, PRECUM GOOGLE

  • Contul de pe platforma Vintello poate fi creat în două moduri, fie de dumneavoastră prin utilizarea unui nume de utilizator, e-mail și parolă, fie prin funcția de conectare automată prin intermediul contului dumneavoastră Google. Alegerea acestei ultime metode de conectare, implică și acordul dumneavoastră de a ne transmite anumite date din acest cont, precum adresa de email Google, numele și fotografia de profil.

   În plus, în calitate de vânzător, prin funcția de conectare automată cu contul Google, veți putea permite acces la fototeca dumneavoastră Google Foto, spre exemplu, pentru a încărca fotografii ale articolelor din respectivă fototecă ori pentru a aplica filtre care să îmbunătățească luminozitatea fotografiilor articolelor pe care doriți să le încărcați pe platformă.

   Neautorizarea accesului la adresa de email Google, numele și fotografia de profil presupune imposibilitatea dumneavoastră de a vă conecta la platforma Vintello prin funcția automată de conectare Google. Veți putea, totuși, să vă creați cont în mod individual, prin utilizarea unui nume de utilizator și a unei adrese e-mail și setarea unei parole. Neautorizarea celorlalte permisiuni nu vor conduce la imposibilitatea vânzării și/sau cumpărării prin platforma Vintello, însă vă va limita anumite funcționalități precum încărcarea fotografiilor pe platformă direct din fototeca Google.

   Citiți mai multe despre cum gestionează Google această manieră de conectare accesând link-urile:

 • PRIN DIVERSE TEHNOLOGII PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PLATFORMEI ȘI A EXPERIENȚEI UTILIZATORILOR

  • Pentru a analiza traficul de pe website-ul Vintello, folosim diverse tehnologii precum Google Analytics. În urma exportării rapoartelor de pe aceste platforme, datele de identificare de mai sus vor fi prelucrate de către noi o perioada determinată.

   În plus, pentru buna funcționare a platformei, pentru a facilita stocarea și urmărirea preferințelor utilizatorilor, inclusiv pentru optimizarea website-ului și a aplicației de mobil, inclusiv în scop de personalizare și/sau pentru marketing, folosim cookie-uri proprii sau tehnologii asemănătoare, precum biblioteci, care extrag datele identificate mai sus. Totodată, în scopul desfășurării activității website-ului și a aplicației de mobil Vintello, pentru îmbunătățirea experienței utilizatorilor, precum și în scopuri de marketing, folosim diverse servicii externe care plasează cookie-uri de terță parte sau alte tehnologii asemenea atunci când un utilizator se află pe aceste medii.

Veți putea modifica preferințele dumneavoastră relative la cookies în sistemul de management al cookie-urilor.

Pentru mai multe detalii, accesați Politica Cookie.

8. CĂTRE CINE TRANSMITEM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE ȘI REZULTATELE ACTIVITĂȚII NOASTRE DE PRELUCRARE

Datele obținute sunt folosite exclusiv de Vintello în scopurile indicate mai sus și nu vor fi vândute sau închiriate unor terțe părți.

Totuși, după caz, vom putea furniza datele cu caracter personal către:

 1. Furnizorii de servicii principale, precum:

  1. servicii de livrare și optimizare a comenzilor;
  2. servicii de plăți online - procesatorul de plăți.

 2. Furnizorii de servicii suport şi/ sau auxiliare, precum

  1. servicii de comunicații electronice (emailing, SMS, etc.);
  2. alte serviciile de comunicare (de exemplu, servicii de chatbot);
  3. servicii IT (de exemplu, mentenanță, suport, dezvoltare);
  4. servicii de arhivare în format fizic și/ sau electronic;
  5. servicii juridice, notariale, contabile sau alte servicii de consultanță.

 3. Furnizorii de servicii de marketing strict pentru scopurile desfășurării activității Vintello, precum

  1. agenții de marketing;
  2. agenții de comunicare;
  3. agenții de cercetare și studii de piață;
  4. agenții de transmitere a comunicărilor de marketing (e.g. emailing, newslettere).

 4. Instituții și autorități publice din România, precum Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

 5. Alte societăți sau furnizori cu care putemdezvolta programe comune de ofertare pe piață a serviciilor noastre.

Lista actualizată a partenerilor contractuali/furnizorilor de servicii, în relație cu care Vintello prelucrează datele dumneavoastră personale poate fi transmisă, la cerere, prin e-mail.

9. CUM PROTEJĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea, confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și reziliența sistemelor / serviciilor noastre de procesare a informațiilor și a datelor dumneavoastră și pentru a proteja datele împotriva distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii neautorizate sau accesului neautorizat la datele personale transmise, stocate sau prelucrate în orice mod.

În plus, aceste măsuri constau și în instruirea și în testarea regulată a angajaților și a partenerilor noștri, în introducerea de politici și procese relevante, care sunt revizuite și actualizate în mod regulat, sub supravegherea consultantului nostru în relație cu activitățile de prelucrare a datelor personale.

De asemenea, ne asigurăm că îi evaluăm cu atenție pe furnizorii noștri, pentru a oferi un nivel corespunzător de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal. Totodată, încheiem cu aceștia acorduri de prelucrare a datelor personale/clauze contractuale corespunzătoare, pentru a ne asigura că fiecare partener contractual care intră în contact cu datele dumneavoastră cu caracter personal, realizează activitățile de prelucrare contractate în deplină siguranță și cărespectă prevederile legislației în vigoare în domeniul prelucrării datelor personale.

Pentru a asigura securitatea și confidențialitatea acestor date ne asigurăm că luăm toate măsurile de protecție disponibile, precum:

 • criptarea datelor utilizând tehnologia SSL
 • activarea contului de către dumneavoastră direct, prin trimiterea e-mailului de activare la adresa de e-mail utilizată la crearea contului pe platformă.

Accesul la datele cu caracter personal este strict rezervat angajaților și furnizorilor de servicii care au nevoie de acces pentru a le prelucra în numele nostru, din categoriile mai sus indicate, doar atunci când este cazul. Aceste persoane sunt la rândul lor supuse unor obligații stricte de confidențialitate.

Vă rugăm să rețineți că garantarea securității informațiilor transmise nu poate fi făcută 100%, având în vedere insecuritatea transmisiilor de date efectuate prin intermediul internetului din cauze externe, precum diverși viruși sau programe malware, pierderea dispozitivelor electronice de pe care utilizați/accesați platforma Vintello, accesul unor persoane neautorizate pe dispozitivele dumneavoastră electronice, instabilitatea și insecuritatea rețelelor wifi, în special cele neprotejate de parolă.

De aceea, ținem să indicăm următoarele instrucțiuni pe care ar trebui sa le urmați pentru o mai mare protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • nu dezvăluiți nimănui parola dumneavoastră de la cont;
 • utilizați software-uri specializate pentru generarea unor parole lungi și fără legătură cu viața dumneavoastră personală, și salvarea acestora într-un mod securizat;
 • setați-vă parola sau un mod de blocare la orice dispozitiv electronic;
 • nu va lăsați dispozitivele electronice nesupravegheate și permiteți doar persoanelor în care aveți încredere maximă să vi le acceseze și doar în prezența dumneavoastră;
 • deconectați-vă mereu de la cont și nu lăsați programe sau software-uri deschise odată ce terminați sesiunea de lucru.

Noi vom depune toate eforturile pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal primite de la dumneavoastră, prin implementarea de măsuri care să împiedice accesul neautorizat, utilizarea necorespunzătoare, modificarea, distrugerea ilegală sau accidentală și pierderile accidentale.

Așadar, principiile după care prelucrăm datele cu caracter personal sunt:

 1. prelucrarea datelor în mod legal, corect și transparent;
 2. prelucrarea datelor doar pentru un scop valid pe care l-am explicat în mod clar și garantarea că nu sunt folosite într-un mod incompatibil cu acesta ;
 3. date relevante pentru scopul pe care vi l-am comunicat și limitat numai la acele scopuri;
 4. date corecte și actualizate;
 5. datele nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar în raport cu scopurile descrise;
 6. datele sunt stocate în siguranță.

10. TRANSFERUL DE DATE UNOR STATE TERȚE

Ca regulă, transferăm date cu caracter personal doar în state aparținând Spațiului Economic European (SEE) sau statelor cărora li s-a recunoscut un nivel adecvat printr-o decizie a Comisiei Uniunii Europene. În prezent, stocăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe teritoriul României și în Uniunea Europeană, în scopurile arătate. Serverele noastre sunt amplasate în Germania.

Există posibilitatea ca în viitor, să transferăm anumite date cu caracter personal unor entități localizate în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. Putem transfera astfel datele cu caracter personal și în aceste state, dacă:

 1. Transferul se realizează în baza unor garanții adecvate (cum ar fi, prin utilizarea de Clauze Contractuale Standard emise de Comisia Europeană sau adoptate de autoritatea competentă, prin utilizarea altor clauze - sub condiția aprobării acestora de către autoritatea competentă);
 2. Transferul se realizează în baza unor tratate internaționale între Uniunea Europeană și statul terț;
 3. Transferul este necesar pentru executarea contractului cu dumneavoastră;
 4. Alte cazuri permise de lege.

Vă asigurăm că vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate în sensul celor de mai sus, cum ar fi:

11. UTILIZAREA APLICAȚIEI VINTELLO

Aplicația Vintello poate fi descărcată de pe Google Play și AppStore. De aceea, vă rugăm să citiți cu atenție Politicile de Confidențialitate și Termenii și Condițiile de utilizare ale acestora:

Aplicația Vintello este creată cu ajutorul tehnologiei Expo, de aceea pentru a afla mai multe despre de date colectează aceștia și cum le gestionează, vă invităm să citiți mai multe în Politicile lor de confidențialitate:

La accesarea aplicației Vintello consimțământul dumneavoastră este absolut necesar pentru utilizarea tehnologiilor pentru scopurile pe care le descriem în această Politică.

Companiile nu pot folosi module cookie în aplicațiile mobile. De aceea, folosim identificatori unici asociați cu dispozitivul dumneavoastră, cum ar fi locația dumneavoastră geografică. Aceste date sunt utilizate în același mod ca și cookie-urile, de ex. pentru a permite îmbunătățirea funcționalităților platformei noastre.

Pentru a putea avea acces la anumite funcționalități ale aplicației Vintello, veți fi nevoit să activați anumite permisiuni de pe dispozitivul dumneavoastră mobil, precum:

 1. locația dumneavoastră, pentru citirea locației dispozitivului dumneavoastră și indicarea acesteia drept adresă de corespondență/livrare;
 2. camera foto, pentru a putea fotografia și încărca articolele pentru vânzare direct din dispozitivul dumneavoastră mobil;
 3. notificări push, pentru primirea de informații cu privire la stadiul vânzării sau cumpărării, după caz.

Neacceptul permisiunilor de pe dispozitivul dumneavoastră mobil nu vă va împiedica să folosiți aplicația în totalitate, însă vă poate limita accesul la anumite funcționalități ori servicii ale acesteia.

În funcție de permisiunile pe care le aveți activate pe dispozitivul dumneavoastră mobil vă pot fi înregistrate, printre altele modelul de dispozitiv pe care îl folosiți, producătorul dispozitivului mobil, versiunea sistemului de operare, și alte date la care dispozitivul dumneavoastră mobil are acces. Aveți posibilitatea de a înceta folosirea locației dumneavoastră sau a celorlalte permisiuni în aplicația Vintello prin configurarea acestei opțiuni din setările dispozitivului dumneavoastră.

Vă rugăm să aveți în vedere că noi nu vom limita niciodată utilizarea aplicației Vintello de obținerea acestor date. De aceea, vă rugăm să verificați întotdeauna setările dispozitivului dumneavoastră și să limitați accesul doar la datele pe care le doriți și/sau care sunt necesare pentru utilizarea unei funcționalități.

12. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Conform legii, beneficiați de următoarele drepturi, pe care le puteți exercita în următoarele condiții și pe care vi le vom respecta întocmai:

 1. Dreptul de acces

  În urma unei solicitări pe adresa noastră de email sau prin formularul de contact, aveți dreptul de a primi informații în orice moment, putând obține confirmarea că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. În urma unei solicitări, vă vom putea transmite gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate precum și contra cost orice copii suplimentare.
 2. Dreptul la rectificarea datelor

  Vă actualizăm datele cu caracter personal, cerându-vă să le revizuiți din când în când și ori de câte ori necesitatea actualizării este prevăzută de lege. Totuși, aveți dreptul de a ne solicita modificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea celor incomplete, contactându-ne și furnizându-ne datele corecte sau suplimentare. Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, dacă acuratețea datelor este contestată pentru o perioadă care ne permite să verificăm acuratețea respectivă.
 3. Dreptul la ștergere datelor („dreptul de a fi uitat”)

  Ne puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când: (a) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm; (b) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (c) datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii; (d) datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante.

  Pentru procedura de ștergere a datelor, vă rugăm să consultați Politica de retenție (stocare) a datelor personale.

 4. Retragerea consimțământului

  Puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ, fără însă ca aceasta să afecteze în vreun fel prelucrările realizate anterior retragerii.
 5. Dreptul de opoziție

  Vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesele legitime identificate în prezenta politică, din motive care țin în mod individual de dumneavoastră.
 6. Restricționare

  Ne veți putea solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă: (a) contestați corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor în cauză; (b) prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (c) datele nu ne mai sunt necesare prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitați pentru o acțiune în instanță; (d) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime ca operator prevalează asupra drepturilor dumneavoastră în calitate de persoana vizată.
 7. Dreptul la portabilitate

  În urma unei solicitări, în condițiile legii, aveți dreptul deportabilitate (transfer) a datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru datele pe care le prelucrăm pe care le obținem direct de la dumneavoastră și care sunt prelucrate prin mijloace automatizate.

  Dreptul la portabilitate va putea fi exercitat numai dacă: (a) prelucrarea se realizează prin mijloace automate; și (b) prelucrarea se realizează în baza consimțământului dumneavoastră sau pentru a executa un contract cu dumneavoastră. Dacă este cazul, vă vom furniza aceste date într-un fișier având un format securizat, care este prelucrabil electronic, astfel încât să le stocați sau să le divulgați altor prestatori de servicii. Puteți, de asemenea, să ne furnizați datele dumneavoastră, obținute de la alte companii. De asemenea, ne puteți solicita să furnizăm datele dumneavoastră cu caracter personal unui alt operator, cu toate acestea, acest lucru poate fi efectuat atunci când transmiterea datelor este posibilă din punct de vedere tehnic și dacă sunt întrunite condițiile prevăzute de Regulamentul GDPR.

  Întrucât fișierul conține datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să stocați aceste date în condiții de siguranță pe dispozitivul dumneavoastră. Astfel, portabilitatea (transferul) datelor va fi realizată în măsura în care sunt îndeplinite condițiile sus menționate, iar procesul de portabilitate de la noi către noul operator indicat este fezabil din punct de vedere tehnic sau dacă operatorul indicat pentru a primi datele nu refuză portabilitatea. În orice caz, portabilitatea datelor vizează datele pe care le deținem în prezent, fără a include rezultatele prelucrărilor efectuate prin mijloacele noastre și în sistemele companiei, înainte de primirea solicitării de portare.

 8. Drepturile aferente deciziilor automatizate pe care le adoptăm în cursul activității noastre

  În activitatea noastră, utilizăm decizii automatizate pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră și a serviciilor de vânzare/cumpărare online de articole de modă prin platforma Vintello, asigurând astfelexecutarea corespunzătoare a contractului dintre noi și dumneavoastră. În plus, dacă am obținut de la dumneavoastră consimțământul explicit în acest sens, putem utiliza decizii individuale automatizate pentru a vă transmite comunicări comerciale personalizate prin intermediul newsletter-ului nostru. Aveți dreptul să vă exprimați punctul de vedere cu privire la respectiva decizie automatizată și de a vă opune unui proces decizional automat.
 9. Dreptul de a va adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

  Aveți dreptul de a ne contacta în orice moment, dacă sunteți de părere că v-au fost încălcate drepturile conferite prin legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

  În cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile aveți dreptul de a apela la o autoritate de supraveghere a datelor, respectivAutoritatea Națională de Supraveghere privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), fie la adresa Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, fie online . De asemenea, vă puteți adresa și instanțelor de judecată competente dacă sunteți de părere că v-au fost încălcate drepturile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

  Înainte de a vă exercita drepturile, trebuie să vă identificăm pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror tentative frauduloase.

  Solicitările dumneavoastră privind prelucrarea datelor personale de către Vintello vor fi onorate cât mai curând posibil. Cu privire la procesele noastre interne, vom depune eforturi pentru a livra orice răspuns în legătură cu activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal care vă aparțin, în termen de cel mult o lună (uzual 30 de zile), transmițând un mail la adresa contact@vintello.ro.

Informații importante privind verificările de identitate:

În cazul în care avem o îndoială asupra comiterii unei fraude pe platformă sau pentru combaterea fraudei, vă putem solicita dovada identității, adresei, achiziției/vânzării sau a cardului bancar. Vă vom spune cum să ne furnizați aceste documente astfel încât să ni se transmită doar informațiile de care avem strict nevoie (de ex. copie a cărții de identitate alb-negru, fotografia unei părți a unui document etc.). Doar angajații/colaboratorii/instituțiile care trebuie și sunt împuterniciți să vadă aceste documente vă vor prelucra datele. Păstrăm aceste documente doar pentru timpul necesar pentru a le verifica și apoi le ștergem imediat.

13. ACTUALIZĂRI

Politica noastră de confidențialitate poate fi modificată din când în când (în general, pentru a respecta legislația și practicile privind protecția datelor). Versiunile actualizate vor fi publicate pe pagina noastră web, iar în măsura în care aceste modificări afectează în mod substanțial relația juridică cu Vintello vă vom informa prin orice alte mijloace aflate la dispoziția noastră.

14. DISPOZIȚII FINALE

Clauzele prezentei Politici de Confidențialitate trebuie citite și interpretate împreună cu Politica de retenție (stocare) a datelor personale, Termenii și Condițiile de Utilizare a website-ului și a aplicației de mobil Vintello și Politica de Cookies.

Versiune: Ianuarie 2022